Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Actievoerder: een persoon, vennootschap, vereniging of stichting met een account op Doneerveilig.nl voor het ontvangen van giften (donaties);
 • Donateur: een persoon, vennootschap, vereniging of stichting die een financiële schenking doet voor een inzamelingsactie;
 • Donatie: schenking van een geldbedrag (gift), zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat;
 • Inzamelingsactie: Een actie (campagne) die de actievoerder aanmaakt om geld in te zamelen voor een specifiek doel;
 • Dag: kalenderdag;
 • Platform: Doneerveilig.nl is een online (crowdfunding)platform. Het platform kan gebruikt worden om geld in te zamelen voor een specifiek doel. Dit kan een doel voor de actievoerder zelf zijn of voor een ander;
 • Kosten: de transactiekosten bedragen € 0,79 per donatie en 6% platformbijdrage over de geschonken bijdrage (excl. 21% btw);
 • Betalingsverwerker: Doneerveilig.nl werkt samen met betaalprovider ‘Online Betaalplatform’ voor het verwerken van een donatie, uitbetaling en verificatie. Dit gebeurt volgens de PSD2- wetgeving. De actievoerder en donateur gaan akkoord met de voorwaarden van hun gebruikersovereenkomst. Deze is te vinden op https://onlinepaymentplatform.com/nl/terms-policies;
 • Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Doneerveilig.nl

President Rooseveltstraat 35

E-mailadres: info@doneerveilig.nl

KvK-nummer: 74422405

Artikel 3 – Toegang tot het platform

 • Bij het maken van een inzamelingsactie gaat de actievoerder akkoord met de algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat een actievoerder een account aanmaakt op dit platform;
 • De actievoerder dient 18 jaar of ouder te zijn voor het aanmaken van een account en het inzamelen van donaties. Mocht hij of zij jonger dan 18 jaar zijn, dan is een schriftelijke toestemming nodig van zijn of haar ouder of verzorger;
 • De inzamelingsactie zal openbaar op het internet staan. Dat geldt voor alle afbeeldingen, video’s en teksten die een actievoerder toevoegt aan zijn of haar inzamelingsactie;
 • De actievoerder maakt een account aan op Doneerveilig.nl om een inzamelingsactie te beginnen. Dit account is persoonlijk en kan niet overgedragen worden; Actievoerder dient volledige en correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van een account en inzamelingsactie;
 • Het is niet toegestaan om meer dan één account te hebben per actievoerder. Een actievoerder kan via dit account wel meerdere (verschillende) inzamelingsacties aanmaken;
 • De actievoerder beschikt over een Nederlands of Belgische rekeningnummer die op zijn of haar eigen naam staat;
 • Het is niet toegestaan om geld in te zamelen als de actievoerder onder bewind staat.
 • De actievoerder heeft toegang tot het e-mailadres dat opgegeven is bij het aanmaken van een account op dit platform;
 • Doneerveilig.nl houdt het recht om een inzamelingsactie of account te beëindigen of te verwijderen. Bijvoorbeeld als het in strijd is met algemene voorwaarden. Doneerveilig kan dit zonder opgaaf van redenen doen;
 • Doneerveilig.nl behoudt het recht om de inzamelingsactie van de actievoerder te promoten via diverse kanalen, waaronder op social media of in andere media;
 • Het is niet toegestaan om campagnes te starten voor activiteiten omtrent: terrorisme, geweld, kansspelen, erotiek, illegale (verdovende) middelen en campagnes ter ondersteuning van discriminatie;
 • Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of video’s - die in lid 10 staan beschreven - te plaatsen bij de inzamelingsactie of content dat aanstootgevend is;
 • De actievoerder mag zich niet voordoen als iemand anders. Dit betekent dat hij/zij niet onder een andere naam een account mag aanmaken. Uiteraard mag de actievoerder wel een donatie actie aanmaken voor een wens van een ander, maar dient hier wel zijn eigen naam voor te gebruiken;
 • Het is niet mogelijk om een campagne te starten voor hoog risicolanden, zoals Irak, Afghanistan en Syrië. Dit vanwege de wetgeving.
 • De actievoerder voert alle informatie naar waarheid in. Dit betreft zowel de naam bij het aanmaken van een account als de informatie die bij de inzamelingsactie staat beschreven. Het is ook belangrijk om te vermelden wat er precies met het ingezamelde bedrag gebeurt.
 • De informatie op de pagina van inzamelingsactie mogen niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 • Actievoerder dient volledige en correcte gegevens in te vullen bij het aanmaken van een account en inzamelingsactie. Hier is de actievoerder verantwoordelijk voor;
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de actievoerder voor alles wat hij/zij publiceert bij de inzamelingsactie. Dit zijn zowel afbeeldingen, video’s als teksten. De informatie dient juist te zijn en mag tijdens de inzamelingsactie bijgewerkt worden;
 • Het platform Doneerveilig.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat het platform is uitgegaan van door (of namens) actievoerder of donateur verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
 • Doneerveilig.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het platform. Bijvoorbeeld als de website tijdelijk uit de lucht is of als er storingen zijn bij onze betaalprovider Online Betaalplatform;
 • De actievoerder gebruikt de giften alleen voor het doel wat bij de inzamelingsactie staat beschreven;
 • De actievoerder heeft de mogelijkheid om een doelbedrag in te stellen bij de inzamelingsactie. Doneerveilig.nl kan niet waarborgen/garanderen dat dit doelbedrag ook daadwerkelijk ingezameld wordt;
 • De actievoerder maakt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Het is voor de gebruikers van het platform en actievoerder niet toegestaan om de technische beveiliging te omzeilen of te verwijderen van Doneerveilig.nl, of dit voor derden mogelijk maken;
 • Doneerveilig is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het in strijd te handelen van de algemene voorwaarden door de actievoerder.

Artikel 5 – Donaties

 • Donateurs gaan akkoord met de algemene voorwaarden bij het plaatsen van een donatie.
 • De donateur dient 18 jaar of ouder te zijn voor het plaatsen van een donatie. Mocht hij of zij jonger dan 18 jaar zijn, dan is een schriftelijke toestemming nodig van zijn of haar ouder of verzorger.
 • De donateur kan direct een donatie doen, voor een actieve inzamelingsactie. Hier hoeft geen account voor gemaakt te worden door de donateur.
 • Het is niet mogelijk om te doneren voor een inzamelingsactie die inactief is.
 • Het is voor de actievoerder mogelijk om anoniem te doneren voor een inzamelingsactie. De naam wordt dan niet op de actiepagina weergegeven. De hoogte van de donatie is wel zichtbaar.
 • Een donatie is onherroepelijk en definitief. De gift kan niet teruggestort worden.
 • Alle donaties worden, minus de vergoeding, overgemaakt naar de actievoerder. Dit gebeurt iedere week. De actievoerder dient hiervoor het verificatieproces te voltooien.
 • Donaties zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar op de actiepagina. Het opgegeven mailadres zal hier niet zichtbaar zijn.
 • De donatie wordt verwerkt door de betaalprovider Online Betaalplatform.
 • Doneerveilig.nl mag een donatie (tijdelijk) blokkeren of annuleren. Bijvoorbeeld als we fraude vermoeden. Wij zullen dan nader onderzoek doen. Dit kan zonder opgaaf van redenen.

Artikel 6 – Uitbetalingen

 • De actievoerder is verantwoordelijk om het juiste rekeningnummer door te geven. Dit gebeurt via een IBAN-check via onze betaalprovider Online Betaalplatform. De actievoerder ontvangt hier een e-mail over na het ophalen van de eerste donatie.
 • De actievoerder ontvangt het openstaande saldo (donaties) op het rekeningnummer waarmee de IBAN-check is voltooid.
 • De actievoerder dient te beschikken over een Nederlands of Belgisch rekeningnummer die op zijn of haar eigen naam staat.
 • Het is niet mogelijk om donaties over te maken als de actievoerder onder bewind staat.
 • Als de actievoerder over een zakelijk rekeningnummer beschikt, dienen wij extra informatie te hebben om de uitbetaling te kunnen doen via Online Betaalplatform. Doneerveilig.nl communiceert dit naar de actievoerder toe.
 • De actievoerder is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste tenaamstelling die bij het rekeningnummer hoort. Als dit niet juist is, behoudt Doneerveilig.nl het recht om de ingezamelde donaties terug te storten aan de donateur (minus de transactiekosten).
 • Om de veiligheid van dit platform te waarborgen, voert Doneerveilig.nl een verificatie uit via Online Betaalplatform. De actievoerder dient de verificatie succesvol te voltooien om de uitbetaling te ontvangen.
 • Het verificatieproces kan bestaan uit een IBAN-check, telefoonnummerbevestiging, extra informatie over de actie en een ID- check. Het verificatieproces wordt verzorgd door onze betaalprovider Online Betaalplatform.
 • Doneerveilig.nl maakt de donaties, minus de kosten, wekelijks over naar de actievoerder. Dit gebeurt als de verificatie met succes voltooid is.
 • Doneerveilig.nl heeft het recht om donaties (tijdelijk) te blokkeren voor uitbetaling als het in strijd is met de algemene voorwaarden, als de accounthouder overlijdt en/of er fraudemeldingen binnenkomen vanuit de bank of betaalprovider.
 • De actievoerder is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen van giften die via dit platform opgehaald worden, als dit benodigd is.
 • De actievoerder werkt mee aan de verificatie via onze betaalprovider Online Betaalplatform.
 • De actievoerder dient de ingezamelde donaties alleen te gebruiken voor het doel dat aangeven staat bij de actie.