STEUN JAKARTA

Jakarta, officially the Special Capital Region of Jakarta, is the capital and government seat of the Republic of Indonesia. It is located on the northwest coast of the island of Java. The official population of Jakarta is 9,769,000. The flood that hit Jakarta at the turn of the year has already cost the lives of at least 53 people. The Indonesian government has announced this. The houses of tens of thousands of people are still under water.

More rain is expected in the area in the coming days. Meteorologists take into account that the extreme rainfall will continue in the coming weeks. The Indonesian government started artificially generating rain in some places yesterday to prevent more rainfall in the flood area.

Almost 400,000 people in the Jakarta region have fled their homes to safer higher places. In some places the water level has risen to 6 meters

These people urgently need your help !!!!!!!!

All donations are welcome and go to

Charities are often approached critically. Do they really have genuine intentions? Are the donations being spent correctly? These are questions that we as a charity also have to deal with. We want to work as transparently as possible and that is why we want to show how the donations are spent on MADE BLUE.

 

With periodic (structural) or incidental financial contributions, the Panti Asuhan Foundation can provide children in children’s homes with a future. the Panti Asuhan Foundation time and again in search of projects and initiatives in Indonesia that benefit the lives of children in children’s homes there.

 

these donations also go to

made bleu and panti asuhan foundation

 

NERDERLANDS

 

Jakarta, officieel de Speciale Hoofdstedelijke Regio Jakarta, is de hoofdstad en regeringszetel van de Republiek Indonesië. Het ligt op de noordwestkust van het eiland Java. Het officiële inwonersaantal van Jakarta bedraagt 9.769.000. Het hoogwater dat Jakarta tijdens de jaarwisseling trof, heeft al zeker aan 53 mensen het leven gekost. Dat heeft de Indonesische overheid bekendgemaakt. De huizen van tienduizenden mensen staan nog onder water.

 

Er wordt de komende dagen meer regen in het gebied verwacht. Meteorologen houden er rekening mee dat de extreme regenval de komende weken aanhoudt. De Indonesische overheid is gisteren op sommige plaatsen begonnen met het kunstmatig opwekken van regen, om te voorkomen dat er in het overstromingsgebied meer neerslag valt.

 

Een kleine 400.000 mensen in de regio-Jakarta zijn hun huis uit gevlucht, naar veiligere hoger gelegen plaatsen. Op sommige plekken is het waterpeil gestegen tot 6 meter

 

Deze mensen hebben heel dringend u hulp nodig !!!!!!!!

Alle donaties, zijn welkom en gaan onder meer naar

Goede doelen worden vaak kritisch benaderd. Hebben ze wel echt oprechte intenties? Worden de donaties wel op een juiste manier besteed? Dit zijn vragen waar wij als goed doel ook mee te maken krijgen. Wij willen zo transparant mogelijk werken en daarom laten wij graag zien hoe de donaties aan MADE BLUE worden besteed.

 

Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

deze donatie”s gaan dan ook naar

made bleu en stichting panti asuhan

 

Geen update beschikbaar.
Deel deze actie op social media