Message in a bottle

Help me in de strijd tegen plastic flessen.

Op eigen initiatief lanceer ik mijn project ‘message in a bottle’.

Om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat plastic niet alleen slecht voor het milieu is, maar vooral voor onze eigen gezondheid.

 Met een website, een mobiele app, lokale voorlichting, samenwerking en het doorgeefsysteem ‘message in a bottle’ wil ik grote groepen mensen overal ter wereld gaan bereiken.

Het project kan je vinden op:  www.messageinabottle.online

Aangezien ik dit project zonder budget start doe ik een beroep op iedereen die me wil helpen dit iniatief te financiëren. Ik heb mijn baan opgezegd om me volledig te storten op vrijwilligerswerk voor een betere wereld. Met voldoende financiële steun heb ik de mogelijkheid om mijn project te ontwikkelen en uit te breiden voor de toekomst.

 Ik wil graag onderzoek doen naar de mogelijkheden en oplossingen voor elk land in de wereld. Ook wil ik zoveel mogelijk mensen per land informeren en inspireren om het anders te gaan doen. Ik wil daar al mijn werktijd aan besteden. Tijd die ik dus niet in een gewone baan voor een baas kan stoppen. Door mij te helpen met een donatie geef je mij de mogelijkheid om al mijn energie in dit project te stoppen.

Ik heb geld nodig voor promotie, om in de website en de app te investeren. Om vrijwilligers te vinden en te begeleiden die me willen helpen in de strijd tegen plastic flessen. Om te investeren in blogs, documentaires, etc. Alles met als uiteindelijk doel om elke dag een groter publiek te bereiken en met dit project een grote verandering teweeg te brengen.

Financieel plan 12 maanden projectondersteuning:

– Website:         € 80            (storage, beheer)

– Mobiele app:  € 110          (registratie, onderhoud)

– Vertaling:       € 450          (website en voorlichting in wereldtalen)

– Materiaal:       € 2000        (aanschaf educatiemateriaal en glazen flessen)

– Vervoer:         € 2500        (vervoer van en naar voorlichtingslocaties)

– Organisatie:   € 1000         (om de 3 maanden vrijwilligersdag en werving)

– Overig            € 3000         (arbeidskosten, levensonderhoud, administratie)

Totaal:              € 9030

 

Project ambities 2020:

– Mobiele app creatie

– 1000 flessen in circulatie

– Oplossingen voor tenminste 50 landen

– Website in 5 extra talen

– Maandelijkse nieuwsbrief opzetten

– Twee bedrijven voor sponsormateriaal

– KvK inschrijving

 

Geen update beschikbaar.
Deel deze actie op social media